FUMO® Green Carrier

Snižte náklady, chraňte životní prostředí a klima!

Důležité dokumenty

FUMO® Green Carrier

Audit Green Carrier zahrnuje kontrolu skutečného stavu v oblasti zahrnuje přehled současného stavu společnosti v oblasti „zelené logistiky“ a má sloužit jako prevence před možnými ekonomickými nevýhodami (např. v důsledku daně z CO2, rostoucích nákladů na energie a pohonné hmoty atd.) i s tím souvisejícími konkurenčními nevýhodami, a podpořit společnost při strukturovaném rozvoji dlouhodobých opatření za účelem trvalého snižování spotřeby energie, nákladů na energii a souvisejících emisí CO2e.

V rámci auditu Green Carrier se provádí posouzení stávajícího stavu (počáteční audit) na místě v hlavním sídle zadavatele zakázky. V rámci auditu Green Carrier se prověřují znalosti o vozidlech a specifických podnikových opatřeních ke zlepšení ekonomické a ekologické situace a uznání opatření šetrných ke klimatu a životnímu prostředí jako důležité součásti podnikové strategie. Vytvoření bilance CO2 se dále provádí pomocí modulu ECOtracker, pokud je k tomu kvalita dat dostatečná.

FUMO® ECOtracker

ECOtracker podporuje společnosti v odvětví přepravy při standardizovaném výpočtu emisí CO2. Výpočty se provádějí pomocí tzv. metody založené na spotřebě. Přitom se spotřeba energie a paliv vynásobí jednotnými emisními faktory a přiřadí se k vozidlům, stejně jako k přepravnímu množství a přepravní vzdálenosti. Jako výsledek obdrží společnosti bilanci skleníkových plynů, která zahrnuje následující zdroje emisí skleníkových plynů:

  • Oblast 1: přímé emise ze spalování paliv a ztráty chladiv
  • Oblast 2: nepřímé emise skleníkových plynů z importované energie
  • Oblast 3: předcházející emise skleníkových plynů vznikající při výrobě, přepravě a distribuci paliv

Kromě toho se vypočítá jednotný ukazatel pro posouzení dopadu přepravních procesů  na klima a vypracuje se jednotné prohlášení, které mohou společnosti používat pro komunikaci se svými zadavateli zakázek.