FUMO® Green Carrier

Reduceți costurile, protejați mediul și clima!

FUMO® Green Carrier

Green Carrier Audit include o analiză a situației reale a companiei în ceea ce privește „logistica ecologică” și este menit să servească drept măsură de precauție împotriva unor posibile dezavantaje economice (de exemplu, din cauza taxei pentru emisiile de CO2, a creșterii costurilor energiei și a combustibilului etc.), precum și a dezavantajelor concurențiale asociate și să sprijine compania în dezvoltarea structurată a măsurilor pe termen lung pentru reducerea continuă a consumului de energie, a costurilor energetice și a emisiilor de CO2e asociate.

Ca parte a auditului Green Carrier, se efectuează o analiză a situației REALE (audit inițial) la sediul principal al clientului. Auditul Green Carrier verifică cunoașterea măsurilor specifice vehiculelor și companiei pentru îmbunătățirea situației economice și ecologice, precum și recunoașterea măsurilor de protecție a climei și a mediului, ca parte importantă a strategiei companiei. Pregătirea unui bilanț de CO2 se realizează, în mod suplimentar, cu ajutorul modulului ECOtracker, cu condiția ca datele să prezinte o calitate suficientă în acest scop. Mai multe informații pot fi consultate în „Fișă de produs: ECOtracker”.

FUMO® ECOtracker

ECOtracker susține companiile din industria transporturilor la calcularea standardizată a emisiilor de CO2. Calculele sunt efectuate folosind așa-numita metodă bazată pe consum. În acest caz, consumul de energie și de carburant este înmulțit cu factori de emisie standardizați și atribuit vehiculelor, precum și cantității și distanței de transport. Ca urmare, companiile primesc un bilanț al emisiilor de gaze cu efect de seră, care include următoarele surse de emisii de GES:

  • Obiectivul 1: emisiile directe provenite din arderea carburanților și pierderile de agent frigorific    
  • Obiectivul 2: emisiile indirecte de gaze cu efect de seră din energia importată   
  • Obiectivul 3: emisiile de gaze cu efect de seră din amonte provenite din producția, transportul și distribuția de carburanți

În plus, va fi calculat un indicator standardizat pentru evaluarea impactului climatic al proceselor de transport  și va fi generată o declarație standardizată pe care companiile o pot folosi pentru a comunica cu clienții lor.