FUMO® Green Carrier

Smanjite troškove, zaštitite okoliš i klimu!

Važne dokumente

FUMO® Green Carrier

Green Carrier Audit uključuje provjeru stvarnog stanja u pogledu „zelene logistike” poduzeća i trebao bi služiti kao preventivna mjera protiv mogućih ekonomskih nedostataka (npr. zbog poreza na CO2, povećanja troškova energije i goriva itd.) i nedostataka u odnosu na konkurente koji su s time povezani te kao podrška poduzeću u strukturiranom razvoju dugoročnih mjera za kontinuirano smanjenje potrošnje energije, troškova energije i pripadajućih emisija CO2e.

U sklopu Green Carrier Audita provodi se analiza stvarnog stanja (prva revizija) na glavnoj lokaciji nalogodavca. Green Carrier Auditom provjerava se poznavanje mjera za poboljšanje ekonomske i ekološke situacije koje su specifične za vozila i poduzeće te priznanje klimatskih i ekološki prihvatljivih mjera kao važnog dijela strategije poduzeća. Ugljični otisak također se izrađuje pomoću modula ECOtracker, pod uvjetom da je kvaliteta podataka zadovoljavajuća. Za više informacija pogledajte „Informacijski list proizvoda: ECOtracker”.

FUMO® ECOtracker

ECOtracker pruža podršku poduzećima iz sektora prijevoza pri standardiziranom izračunu emisija CO2. Izračuni se provode takozvanom metodom na temelju potrošnje. Pritom se potrošnja energije i goriva množi s jedinstvenim emisijskim faktorima i pridružuje vozilima te transportnoj količini i transportnoj udaljenosti. Kao rezultat toga, poduzeća dobivaju otisak stakleničkih plinova koji uključuje sljedeće izvore emisija stakleničkih plinova:

  • Područje 1: izravne emisije iz izgaranja goriva i gubitaka rashladnog sredstva
  • Područje 2: neizravne emisije stakleničkih plinova iz uvezene energije
  • Područje 3: neizravne emisije stakleničkih plinova iz proizvodnje, transporta i distribucije goriva

Također se izračunava jedinstveni pokazatelj za ocjenu utjecaja transportnih procesa  na klimu te se sastavlja jedinstvena izjava koju poduzeća mogu upotrebljavati za komunikaciju sa svojim nalogodavcima.